Mijn Staedion
samen
duurzaam

Duurzaamheid ambities

Staedion werkt samen met bewoners en partners aan duurzame wijken en leefomgeving. Onze ambitie is dat al onze woningen CO2-neutraal zijn in 2050. We richten ons op energiezuinige woningen, duurzame energie, hergebruik van (bouw)materialen, energiebesparing met bewoners en een groene, gezonde, klimaatadaptieve leefomgeving. Wij willen zo bijdragen aan een betere wereld. Voor onze bewoners betekent dit comfortabeler en betaalbaarder wonen. Ons doel realiseren we graag met onze samenwerkingspartners. Zo werken we samen aan een duurzamere stad nu én voor de toekomst. 
 
Wat zijn onze ambities?

  • Staedion focust komende 10 jaar op het transitiegereed maken van woningen en aansluiting op warmtenetten of andere duurzame warmte;
  • We werken gebiedsgericht samen met de gemeente en andere corporaties aan wijkuitvoeringsplannen. In Bouwlust/ Vrederust zijn we gestart met een proeftuin aardgasvrij;
  • Staedion zet komende jaren concrete stappen om circulair materiaalgebruik te verhogen binnen nieuwbouw en onderhoud. Voor nieuwbouw werken we met een materialenpaspoort dat inzicht geeft in materialen en mogelijk hergebruik;
  • Al onze nieuwbouw is gasloos en (bijna) energieneutraal. Gemiddeld realiseren we per jaar 500 gasloze woningen;
  • Op gebied van groen en klimaatadaptie zoeken we actief naar samenwerking met de gemeente Den Haag en Hoogheemraadschap Delfland. We richten ons op wijken waar dit het meeste nodig is. We participeren in een landelijk project ter verbetering van het groen en klimaatadaptie bij sociale huurwoningen;
  • Staedion vergroot keuzevrijheid en bewustzijn duurzaamheid bij bewoners. In samenwerking met de gemeente zetten we in op energiebesparende maatregelen en energiecoaches;
  • Staedion gaat de komende jaren over naar duurzame mobiliteit. We zijn gestart met elektrische poolauto's, fietsen en de eerste onderhoudsbussen.

Samen met bewoners
Staedion werkt met haar bewoners intensief samen aan verduurzaming. Bewustwording is een belangrijk onderdeel voor draagvlak en energiebesparing door bewoners. Staedion verduurzaamt jaarlijks ca. 1.000 woningen door planmatig onderhoud, 500 woningen door renovatie en installeert zonnepanelen op 1.000 woningen. Kijk voor meer informatie voor bewoners over duurzaamheid op: Samen Duurzaam.

Samen met andere partijen
Op dit moment werkt Staedion met de volgende partijen samen: Vestia, Haag Wonen, gemeente Den Haag, Duurzaam Den Haag, Hoogheemraadschap Delfland, Provincie Zuid Holland, Ecorus, Solar NRG, Overmorgen, DWA, WE-adviseurs en andere bedrijven in de keten op het gebied van bouwen en Wonen.