Mijn Staedion
samen
duurzaam

Duurzaamheid ambities

Onze ambitie is dat al onze woningen CO-2-neutraal zijn in 2050. Wij willen zo bijdragen aan een betere leefwereld. Voor onze bewoners betekent dit comfortabeler en betaalbaarder wonen. Ons doel realiseren we graag met onze samenwerkingspartners. Zo werken we samen aan een duurzamere stad. Dit en meer is uitgewerkt in ons beleidsplan Duurzaamheid 2016 – 2020
 
Wat zijn onze ambities?

  • Staedion focust komende 5-10 jaar op transitiegereed maken en aansluiting op warmtenetten (middentemperatuur en gebiedsgericht). We werken samen met de gemeente aan wijkenergieplannen en zijn gestart aan het project Bouwlust/ Vrederust aardgasvrij;
  • Staedion zet komende jaren concrete stappen om circulair materiaal gebruik te verhogen. In 2020 starten we met de invoering van een materialenpaspoort. In dit paspoort staat uit welke materialen een gebouw bestaat, of dit materiaal circulair te gebruiken is en hoe circulair het gebouw nu is;
  • Nieuwbouw is gasloos en (bijna) energieneutraal. Gemiddeld realiseren we 250 gasloze woningen per jaar;
  • Op gebied van groen en klimaatdapatie zoeken we actief naar samenwerking met de gemeente Den Haag en Hoogheemraadschap Delfland. We realiseren minimaal 2-3 duurzame tuinen per jaar in onze complexen;
  • Staedion vergroot keuzevrijheid en bewustzijn duurzaamheid bij bewoners. We zetten op verzoek van bewoners energiecoaches in. Dit zijn bewoners die hun medewerkers uitleggen hoe ze simpel en in kleine stapjes energie kunnen besparen in hun woning;
  • Staedion gaat komende jaren over naar elektrisch rijden (poolauto’s). We zijn gestart met elektrische fietsen en de bedrijfsauto’s volgen;
  • Staedion loopt als data-gedreven organisatie voorop in monitoring en sturing op CO2-reductie. In 2020 gaan we de CO2-monitoring ontwikkelen. Hiervoor ontwikkelen we een systeem.

Samen met bewoners
Staedion verduurzaamt jaarlijks ca. 1.000 woningen door planmatig onderhoud, 500 woningen door renovatie en installeert zonnepanelen op 1.000 woningen. Kijk voor meer informatie voor bewoners over duurzaamheid op: Samen Duurzaam.

Samen met andere partijen
Op dit moment werkt Staedion met de volgende partijen samen: Vestia, Haag Wonen, gemeente Den Haag, Duurzaam Den Haag, Hoogheemraadschap Delfland, Provincie Zuid Holland, Ecorus, Solar NRG, Overmorgen, DWA, WE-adviseurs en andere bedrijven in de keten op het gebied van bouwen en Wonen.