Mijn Staedion
samen
duurzaam

Programma Samen Duurzaam

Staedion heeft een Programma 'Samen Duurzaam' dat bestaat uit zes thema’s waar wij ons op richten.  Deze thema’s zijn:

1. Energie besparen door isolatie en verduurzamen van installaties

Energie besparen zorgt voor een lagere energierekening, meer wooncomfort en een beter milieu. Door het isoleren van de woning, gebruiken van ledverlichting en het anders instellen van cv-installaties bijvoorbeeld.

2. Energie verduurzamen

Zon, wind en aardwarmte veroorzaken geen luchtvervuiling en weinig CO2-uitstoot. Daarom kijken we hoe we deze duurzame energiebronnen kunnen inzetten om onze woningen te verwarmen, te koken en te douchen.

8912_FvdB_20190709.jpg

3. Het inzetten van duurzaam groen en klimaatadaptieve maatregelen in de wijk

Een groene omgeving is fijn om in te wonen. Daarom willen we binnentuinen aanpassen aan de klimaatverandering. Door regenwater op te vangen. Tijdens droogte is er dan genoeg water voor de planten.

4. Vergroten bewustwording bewoners over duurzaamheid en energiebesparing

Onze bewoners hebben voordeel bij energie besparen en het verduurzamen van de woning. Staedion ondersteunt daarbij waar mogelijk. Ook zij kunnen zelf veel doen. Zoals korter douchen en de verwarming uit doen wanneer zij de woning verlaten.
 

5. Het minimaliseren van materiaalgebruik bij bouw, renovatie en onderhoud

Materialen voor de bouw, renovatie en onderhoud kunnen we opnieuw gebruiken. Dit doen we om ervoor te zorgen dat grondstoffen niet opraken en er minder afval overblijft voor de generaties na ons.

6. Vergroten bewustwording en verduurzaming van de organisatie

Onze medewerkers willen ook bijdragen aan een betere leefwereld. Net als ieder ander kunnen zij zelf veel doen op kantoor en thuis. Door papier, koffiebekers en kantoormeubelen te hergebruiken bijvoorbeeld. Zo werken we samen aan een duurzamere stad en toekomst.