Mijn Staedion
samen
werken

Waar staan we voor

We zien het beschikbaar maken van betaalbare woningen als onze kerntaak. Daar zetten we bij Staedion elke dag onze schouders onder. Slim en efficiƫnt werken is daarbij het vertrekpunt. Zodat we de beschikbare middelen optimaal kunnen investeren in nieuwbouw, stadsvernieuwing en onderhoud. We willen bewoners in Den Haag een basis garanderen: iedereen moet goed, betaalbaar, veilig en gezond kunnen wonen.

In de Ondernemingsstrategie 2021 - 2025 staat onze visie en de keuzen die we voor de komende vier jaar maken. Het geeft richting aan ons dagelijks handelen en maakt duidelijk waar onze bewoners en partners Staedion wel en niet op aan kunnen spreken. Het ondernemingsplan beschrijft de hoofdlijn, die verder wordt uitgewerkt in plannen, projecten en werkwijzen. Jaarlijks kijken we terug: wat hebben we de afgelopen tijd bereikt en liggen we daarmee op koers? En vooruit: wat betekent dit voor de komende periode?

Onze visie op wonen en zorg

Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor wonen met zorg. Denk aan de woningbehoefte van mensen met een zorgvraag en aan de wijze waarop dit vormgegeven wordt. Dit vraagt van Staedion dat wij met andere ogen kijken naar de huisvesting voor bewoners met een zorgvraag. Hierbij is voor ons niet de ziekte of aandoening het belangrijkste uitgangspunt. Het gaat voor de bewoners vooral om het kunnen behouden of bevorderen van de eigen (zelfstandige) manier van leven.

Staedion wil bewoners met een zorgvraag met zorg een thuis bieden. Ons uitgangspunt is dat wij het wonen voor hen zo gewoon mogelijk maken. In de wetenschap dat hiervoor van ons en onze partners soms iets extra’s nodig is. We bieden onze bewoners betaalbaar wonen en service op maat en werken samen met bewoners en partners. 

Lees meer in ons beleidsplan Met zorg een thuis 2017 – 2020.