Vruchtbare samenwerking: twee jaren extra voor Stadsoase Spinozahof

20 november 2018

Staedion en LUSTHOFxl ondertekenden de verlenging voor het tijdelijke gebruik van bouwgrond van Staedion voor sociale buurttuin Spinozahof aan de Spinozastraat. De locatie is daarmee twee extra jaren ter beschikking van enthousiaste vrijwilligers. De ondertekening van de overeenkomst werd vrijdag 16 november 2018 bekrachtigd tijdens de Haagse Oogst. Een door LUSTHOFxl georganiseerd jaarlijks feest om de stedelijke oogst van allerlei duurzame initiatieven te vieren.

Een prettige en leefbare wijk voor iedereen

“Staedion draagt recycling en energiebesparende ideeën een warm hart toe.” Dré Boidin, directeur Onderhoud & Vastgoed bij Staedion, reageert enthousiast op de verlengde samenwerking: “Zeker als bewoners zelf ideeën bedenken die bijdragen aan een prettige en leefbare wijk, zoals de stadsoase Spinozahof. Daarom namen we destijds het initiatief om de bouwgrond in de Spinozastraat, tijdelijk tot aan de definitieve bouw, een veilige en duurzame invulling te geven.” Door de samenwerking met LUSTHOFxl, een organisatie die de leefbaarheid in de stad wil vergroten, is met groot succes de sociale, duurzame stadsoase Spinozahof ontstaan.

Ook Marianne Edixhoven van LUSTHOFxl kijkt uit naar de komende twee jaar: “Nu kunnen we ons bezinnen op wat we de komende twee jaren en daarna willen doen. Als het niet meer hier kan, waar en hoe dan wel. Elke buurt heeft deze potentie. Het gaat om het ontwikkelen en voortbouwen op de gemeenschapszin in de buurt. Dit succes is bereikt doordat wij mensen continue uitnodigen deel te nemen en elkaar te helpen.” Sacha Winkel van LUSTHOFxl vult aan: “We bestendigen wat we in gang hebben gezet: een groene stadsoase waar je als vanzelfsprekend duurzame keuzes leert maken. De Spinozahof is veel meer dan een moestuin alleen. Zo’n 1000 nieuwe bezoekers beleven hier per jaar de principes van duurzaamheid via allerlei activiteiten: het voedselpakket van dichtbij, een taalles, zelf tuinieren, een kop thee drinken of boek lezen. Iedereen is welkom.”

Lees verder na de foto

Toekomst: energiezuinige sociale huurwoningen

De grond is gereserveerd voor de bouw van zeer energiezuinige sociale huurwoningen die aardgasloos en van onderhoudsvriendelijke materialen gebouwd worden. Na de bouwvoorbereidingen start in 2021 de bouw. Eind 2022 zijn de eerste appartementen klaar. Staedion verwacht dat ook in de nieuwe situatie het enthousiasme en de initiatieven van de vrijwilligers een vervolg krijgen. In welke vorm precies, dat wordt te zijner tijd gezamenlijk bepaald.
 

Doe mee aan de Duurzaamheidsprijsvraag

Staedion is op zoek naar duurzame ideeën en initiatieven om samen energie te besparen of te recyclen. In oktober lanceerde Staedion daarom een Duurzaamheidsprijsvraag voor bewoners. Er zijn vier verschillende categorieën. Meedoen kan tot 1 januari 2019. Staedion en de prijswinnaars gaan samen aan de slag om met het gewonnen prijzengeld de gekozen ideeën uit te voeren.


Foto 1:
Marianne Edixhoven, Jan Morsch en Dré Boidin staken de handen uit de mouwen en maakten met een draaiende zeef het ‘zwarte goud’ van de Spinozahof. 

Foto 2:
Mevrouw Özkan zette ook haar handtekening en vertegenwoordigt met haar kennis en enthousiasme de vrienden van de Spinozahof.

Fotograaf: Daniella van Bergen