Mijn Staedion

Bouwen aan een mooiere en betere buurt in Dreven, Gaarden en Zichten

In de Dreven, Gaarden en Zichten staan veel oudere woningen die net na de tweede wereldoorlog gebouwd zijn. Delen van deze drie buurten zijn toe aan vernieuwing. De komende jaren willen wij de buurten Dreven, Gaarden en Zichten flink verbeteren. De woningen gaan we daarom vernieuwen of slopen. Er komen comfortabele woningen waarin het prettig wonen is. Ook in de openbare ruimte vinden verbeteringen plaats. Dit doen we samen met de gemeente Den Haag en projectontwikkelaar Heijmans. Als we klaar zijn, zien de drie buurten er prachtig uit.

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de Nota’s van Uitgangspunten goedgekeurd. Hoe er meer woningen bij kunnen komen én de wijk toch groen kan blijven. Dat er meer ruimte voor kleine bedrijven en ontmoetingsplekken komt. Voor iedere buurt is een Nota van Uitgangspunten opgesteld. Lees de plannen op eenbeterebuurt.nl

Informatiebijeenkomsten terugkijken

De gemeente heeft online informatiebijeenkomsten per wijk georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten hebben de gemeente, Staedion en Heijmans meer verteld over de plannen en de Nota's van Uitgangspunten. Er was ook gelegenheid om vragen te stellen.
 
Bekijk de video informatiebijeenkomst De Gaarde van woensdag 26 mei 2021
Bekijk de video informatiebijeenkomst De Dreven van maandag 31 mei 2021
Bekijk de video informatiebijeenkomst De Zichten van woensdag 2 juni 2021

Minimaal hetzelfde aantal sociale huurwoningen terug

Wij vinden het belangrijk dat mensen met een bescheiden inkomen goed in Den Haag kunnen wonen. Daarom zorgen we voor een gevarieerd aanbod aan betaalbare woningen. We slopen zo'n 2.000 woningen. In totaal komen er 5.500 woningen voor terug, waarvan ongeveer 3.000 sociale huurwoningen. Er komen meer sociale woningen terug dan dat er gesloopt worden. Dit betekent dat, als de huidige bewoners terug willen komen, dat mogelijk is als de aangeboden woningen passend zijn.

Mix van sociale huur, midden- en vrije sector huur

We gaan in de drie buurten meerdere soorten woningen bouwen. Deze zijn geschikt voor mensen die in huishouden, inkomen en woonvorm van elkaar verschillen. Naast sociale woningen worden er ook middenhuur, vrijesectorhuur en koopwoningen gebouwd. Zo kunnen mensen ook in de eigen wijk een stap maken naar een ander type woning. Staedion ziet graag een evenwichtige mix van verschillende woningen. De verschillende soorten nieuwe woningen zorgen voor een buurt waar het straks prettig wonen is.

Meer en betere voorzieningen

Meer mensen betekent ook een grotere behoefte aan meer voorzieningen. Waarbij er aandacht is voor het verbeteren van de werkgelegenheid, onderwijs, bedrijvigheid en bereikbaarheid. De wijken worden hierdoor levendiger, waarmee ook de huidige bewoners van de vernieuwing profiteren. Als er meer bewoners komen wonen en veel mensen minstens één auto hebben, moeten er ook slimme oplossingen komen voor het parkeren. Zo kan er zoveel mogelijk groen in de buurten blijven. Parkeren kan straks deels op straat en deels in gebouwen.

Groen nog beter maken

Dreven, Gaarden, Zichten zijn hele groene buurten. Er staan in de drie buurten nu vooral woongebouwen van vier lagen. Door de nieuwbouw hoger te maken, kunnen er meer woningen bijkomen en blijft er ook ruimte voor veel groen. In de vernieuwde buurten komt een goede invulling van het groen. Zodat straks de openbare ruimte, het groen, de parken en ontmoetingsplekken meer en beter gebruikt worden. Om dit te kunnen uitvoeren, maakt de gemeente samen met Staedion en Heijmans plannen.

Staedion werkt samen

Er zijn meerdere partijen betrokken bij het maken van de plannen. Staedion heeft met de gemeente Den Haag en projectontwikkelaar Heijmans een intentieovereenkomst gesloten. Hierin is afgesproken dat deze partijen gaan samenwerken. Dreven, Gaarden, Zichten ligt in Den Haag Zuidwest. Zuidwest op z’n best werkt eraan om de kracht van Zuidwest te versterken. Waar we kunnen, werken we samen met verschillende partijen.

Wanneer gaat de vernieuwing gebeuren?

Het vernieuwen van Dreven, Gaarden en Zichten gebeurt in stappen. De vernieuwing duurt ongeveer 15 tot 20 jaar. Het duurt nog minimaal twee jaar voordat we met de eerste bouwprojecten daadwerkelijk buiten kunnen starten. Eerst moet het plan helemaal klaar zijn. We zijn wel hard aan het werk met de voorbereidingen. Ondertussen zullen de eerste bewoners verhuizen. Over de woningen die binnen nu en twee jaar aan de beurt zijn, zijn de bewoners persoonlijk geïnformeerd. De buurten worden stap voor stap aangepakt. We verwachten in 2040 klaar te zijn.

Woont u in een woning van Staedion?

Sommige mensen zijn blij dat er iets gaat gebeuren. Anderen hebben er juist moeite mee. Voor de bewoners van Staedion geldt dat wij ze op tijd op verschillende manieren helpen, zoals met huisbezoeken door onze medewerkers, spreekuren, versturen van nieuwsbrieven en het organiseren van informatiemomenten. Als uw huis wordt vernieuwd of gesloopt, hoort u dat minimaal 1,5 jaar van tevoren. Veel mensen die in de woningen wonen die als eerste worden aangepakt, weten dit al.

Plannen voor Dreven, Gaarden, Zichten

De ambities voor het verbeteren van de buurten staan in het Ambitiedocument Dreven, Gaarden en Zichten. Dit is een plan op hoofdlijnen. In het Ambitiedocument staan de voornemens voor het verbeteren van de drie buurten. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de Nota’s van Uitgangspunten goedgekeurd. Hierin staat een verdere uitwerking van de plannen.

 

Wekelijkse spreekuren en online informatie

De spreekuren Bouwen aan een Betere Buurt zijn weer begonnen. Heeft u vragen over de toekomst van uw wijk? Dan kunt u bij ons terecht.

  • Iedere dinsdagmiddag van 14.30 uur tot 15.30 uur aan de Dreef 60
  • Iedere woensdagochtend  van 10.30 tot 11.30 uur aan de Erasmusweg 1657 
  • Iedere donderdagmiddag van 14.30 uur tot 15.30 uur aan het Zicht 42 
  • Iedere eerste dinsdagavond van de maand van 19.00 uur tot 20.00 uur aan het Zicht 42 

Tanja bewonersconsulent van Staedion was te gast bij RTV Discus. Hier vertelt zij meer over de spreekuren en het buurtbakkie: http://rtvdiscus.nl/escamp/escamp.htm (vanaf 0.38 min.) 

Laat online weten wat u vindt

Voordat de gemeente, Staedion en Heijmans aan het werk gaan, willen wij graag weten wat u van de plannen vindt. U kunt hierover lezen en meepraten op www.eenbeterebuurt.nl.

Wanneer willen we bij u aan de slag?

Op deze kaarten kunt u zien wanneer we de complexen ongeveer gaan aanpakken. Deze kaarten zijn nog niet definitief. Kaart Dreven, kaart Gaarden, kaart Zichten.

Voor meer informatie

Heeft u vragen over de plannen in de Dreven, Gaarden of Zichten? U kunt ons mailen op vragen@eenbeterebuurt.nl.